sobota, 25 stycznia 2020

Statystyka

Odsłon : 1281668

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 
Patron parafii Drukuj Email
Wpisany przez ks. Krzysztof   
piątek, 04 sierpnia 2006 13:24

Święty Andrzej Bobola – patron parafii w SicienkuKapłan i męczennik, uroczystość 16 majaŚw. Andrzej Bobola urodził się 30.11.1591 roku a zmarł 16.05.1657 roku. Pochodził ze średnio zamożnej szlachty. Ród Bobolów należał do najstarszych rodów w Polsce. Charakterystyczną cechą tego rodu było ogromne przywiązanie do religii katolickiej. Św. Andrzej Bobola urodził się w Strachocinie koło Sanoka. Ojciec Mikołaj Bobola i matka, której imię jest nieznane, byli głęboko wierzący, w związku z tym wychowali syna w duchu katolickim. Nauki pobierał w jednej ze szkół jezuickich w Wilnie, tu zdobył sztukę wymowy i doskonałą znajomość języka greckiego. Potem wstąpił do Towarzystwa Jezusowego i już jako zakonnik kontynuował na Akademii studia filozoficzne i teologiczne. Święcenia kapłańskie otrzymał 12 marca 1622 roku. Tak więc po 12 latach studiów był gotów do swojej misji.

Nigdy jednak nie przypuszczał, że przyjdzie mu ją przypieczętować krwią męczeńską. W latach 1623-1624 był rektorem kościoła, kaznodzieją, spowiednikiem i misjonarzem ludowym, który obchodził wioski, chrzcił, błogosławił małżeństwa, nawracał prawosławnych. Wreszcie został mianowany rektorem kościoła w Wilnie. Potem przełożonym nowo założonego domu zakonnego w Bobrujsku; następnie widziano go w Połocku i jako kaznodzieję w Warszawie. Rok później był ponownie w Połocku. Urząd kaznodziei i dyrektora w przykolegiackiej szkole pełnił w Łomży. Wreszcie od roku 1652 oddał się pracy misyjnej w Pińsku. Tam go też spotkała śmierć męczeńska.

Św. Andrzej Bobola poświęcił swe życie służbie Chrystusowi w klasztorach i ośrodkach zakonu w Polsce. Czasy, w których przyszło Świętemu pracować, były bardzo burzliwe. Ciągłe wojny i powstania kozackie oraz najazdy wyniszczały Rzeczpospolitą. To powodowało zamęt i upadek obyczajów. Przywódcy Kozaków i hetmani występowali w obronie prawosławia. Św. Andrzej Bobola schronił się do Janowa, odległego od Pińska o 30 km. Został on zajęty przez oddział Kozaków, którzy dokonali rzezi katolików i żydów. Św. Andrzej w obawie przed zemstą prawosławnych szukał schronienia w pobliskiej wsi Peredił. Na próżno. Pochwycony przez ten sam oddział kozacki, został zawleczony do Janowa i tam na rynku miasta, na oczach wielu ludzi poniósł śmierć męczeńską.

Nie sposób opisać tortur, jakie mu zadano, żądając, aby wyparł się wiary. Bohaterski kapłan wytrwał do końca, wzywając imienia Jezusa. Straszliwie zmasakrowanego powieszono go twarzą do dołu i uderzeniem szabli zakończono katusze. Było to 16 maja 1657 roku. Na wieść o zbliżaniu się wojska polskiego, kozacy wycofali się z miasta. Ciało Męczennika przeniesiono do miejscowego kościoła. Stąd zabrali je jezuici do Pińska i pochowali w podziemiach klasztornego. Po latach o miejscu pochowania świętego zapomniano. Dopiero 16 kwietnia 1702 roku święty ukazał się we śnie rektorowi kolegium pińskiego i wskazał miejsce w krypcie pod ołtarzem głównym, gdzie znajdował się grób. Ciało znaleziono nietknięte, mimo, że spoczywało w wilgotnej ziemi. Zaczęły się mnożyć łaski i cuda.

Od roku 1712 podjęto starania o beatyfikację. Na skutek wojen i rozbiorów do beatyfikacji doszło jednak dopiero w roku 1853, za pontyfikatu Piusa IX. Kanonizował męczennika Pius XI 17 kwietnia 1938 roku. Po kanonizacji relikwie sprowadzono do Warszawy i złożono w kaplicy jezuickiej. Część relikwii znajduje się w jezuickim kościele św. Barbary w Krakowie. Święty jest patronem wielu diecezji i archidiecezji. Pod jego wezwaniem wystawiono w Polsce kilkadziesiąt kościołów i kaplic.

Również i nasz kościół jest pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli. W związku z tym jako parafianie powinniśmy czuć się zobowiązani do niesienia światła wiary tam, gdzie nas Bóg postawi.

Modlitwa:
Boże, który świętego Andrzeja, udręczonego różnymi torturami za wyznawanie prawdziwej wiary, uwieńczyłeś chwalebnym męczeństwem, spraw prosimy, abyśmy, trwając w tej samej wierze, byli gotowi raczej nieść wszystkie przeciwności niż ponieść szkodę na duszy. Amen.

 

 

Litania do św. Andrzeja BoboliKyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze, z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu, Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.
Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,
Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny,
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli,
Święty Andrzeju, napełniony Duchem Bożym,
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźniego aż do oddania swego życia,
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę,
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,
Święty Andrzeju, Apostole Polesia,
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych braci,
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych,
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole,
Święty Andrzeju, apostołujący nawet po śmierci wędrówką umęczonego ciała,
Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,
Święty Andrzeju, wielki orędowniku Polski,
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze,
Święty Andrzeju, prawdziwy towarzyszu Jezusa,
Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga!
Abyśmy nigdy nie odstąpili od naszej wiary, uproś nam u Boga!
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili, uproś nam u Boga!
Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili, uproś nam u Boga!
Abyśmy dla zbawienia naszej duszy gorliwie z łaską Bożą współpracowali, uproś nam u Boga!
Abyśmy Bogu wiernie służyli, uproś nam u Boga!
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali, uproś nam u Boga!
Abyśmy byli wytrwali w znoszeniu wszelkich przeciwności, uproś nam u Boga!
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali, uproś nam u Boga!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


K. Módl się za nami święty Andrzeju.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Módlmy się:
Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone dzieci, spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej, męczennik. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Poprawiony: wtorek, 14 października 2014 19:05