Półkolonie letnie są inicjatywą naszej parafii, by przez jeden tydzień wakacyjny zapewnić atrakcyjne spędzenie wolnego czasu przez dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej. Kadrę stanowią nauczyciele pochodzący z naszej parafii, którzy jako wolontariusze przygotowują organizację półkolonii od strony organizacyjno-prawnej, a następnie podejmują opiekę nad dziećmi. Ze względu na aktualne przepisy dotyczące opieki nad dziećmi kierownictwo nad półkoloniami przyjmuje dyrekcja Szkoły Podstawowej. Program obejmuje zarówno zajęcia stacjonarne jak i wyjazdy poza teren Sicienka. Wypoczynek dzieci jest odpłatny symbolicznie przez rodziców oraz przez sponsorów.

 

Początek strony