Sakramentu bierzmowania udziela młodzieży Ks. Biskup, w terminie z nim uzgodnionym. W parafii w Sicienku sakrament bierzmowania udzielany jest zasadniczo co roku razem z parafią w Dąbrówce Nowej. Od niedawna cykl przygotowania trwa 3 lata – od kl. VII szkoły podstawowej, a kończy przyjęciem sakramentu w kl. I szkoły średniej.

Równocześnie z przygotowaniem szkolnym odbywają się comiesięczne spotkania dla kandydatów do bierzmowania w kościele. Udział w katechezie szkolnej oraz w przygotowaniu parafialnym jest koniecznym warunkiem dopuszczenia do tego sakramentu. W kolejnych latach kandydaci powinni zaliczyć u ks. proboszcza poniższy materiał:

 

Bierzmowanie – wymagania (2019-2020)

 

kl. VII

 1. mały katechizm – Skład Apostolski, 2 przykazania miłości, 10 przykazań Bożych, 5 przykazań kościelnych, Główne prawdy wiary, 7 grzechów głównych, 7 sakramentów świętych, 3 cnoty boskie, 4 cnoty kardynalne, warunki sakramentu pokuty, uczynki miłosierne co do duszy i co do ciała;

 2. Pismo św. Starego Testamentu -

  - stworzenie świata i pierwszych ludzi, grzech pierworodny, Kain i Abel

  - historia Noego

  - powołanie Abrahama, Izaak, ofiara Abrahama, podróż do ziemi obiecanej

  - historia Józefa egipskiego, pobyt w Egipcie, ratunek dla narodu wybranego

  - historia Mojżesza, plagi egipskie, wyjście z Egiptu, wędrówka na pustyni, ziemia obiecana

  - sędziowie: Gedeon i Samson

  - historia Dawida, walka z Goliatem, Dawid królem

  - mądrość króla Salomona, budowa świątyni jerozolimskiej

  - prorok Daniel, sąd Daniela, Daniel w jaskini lwów

  - prorok Jonaszkl. VIII

 1. katechizm dla bierzmowanych – cz. 1. - prawdy wiary (pytania 1-79)

 2. Pismo św. Nowego Testamentu – Ewangelia według św. Łukasza – Ewangelia dzieciństwa, cuda Pana Jezusakl. I szkoły średniej

 1. katechizm bierzmowanych – cz. 2. - moralność chrześcijańska, sakramenty (pytania 80-198)

 2. Pismo św. Nowego Testamentu – Ewangelia według św. Łukasza – Męka i śmierć Pana Jezusa, przypowieści ewangelicznePlik do ściągnięcia:

http://www.straconka.bielsko.opoka.org.pl/aktualnosci/2013/bierzmowanie.pdf

Początek strony