Przegląd jest próbą ocalenia od zapomnienia dawnych kolęd i pastorałek z bogatego skarbca polskiego Kościoła i twórczości ludowej. Ma również na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością naszych przodków, włączenie do poszukiwań zapomnianych utworów przez kontakt ze starszymi członkami rodzin oraz możliwość zaprezentowania swoich umiejętności wokalno-muzycznych. Nie bez znaczenia jest też wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami przeglądu oraz uaktywnienie ducha rywalizacji.

Przegląd jest współorganizowany przez naszą parafię oraz Gminny Ośrodek Kultury i Szkołę Podstawową w Sicienku.

Początek strony