Dzisiaj dla wielu ludzi, niestety także wierzących, duszpasterskie nawiedzenie rodzin, czyli kolęda, jest tematem kontrowersyjnym. Dlatego przypominam, że ta długa tradycja Kościoła w Polsce, stanowi jeden ze sposobów na wypełnienie obowiązku, jaki na proboszcza parafii nakłada Kodeks Prawa Kanonicznego:

Kan. 529 - § 1. Proboszcz, by sumiennie sprawować urząd pasterza, powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego opiece; powinien zatem odwiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również – jeżeli w czymś błądzą – roztropnie ich korygując; gorącą miłością niech wspiera chorych, zwłaszcza bliskich śmierci, wzmacniając ich troskliwie sakramentami i polecając ich dusze Bogu; szczególną troską ma otaczać ubogich, cierpiących, samotnych, wygnańców oraz przeżywających szczególne trudności; powinien starać się także o to, by małżonkowie i rodzice otrzymywali pomoc w wypełnianiu swoich obowiązków oraz popierać wzrost życia chrześcijańskiego w rodzinach.

Jednocześnie przypominam, że ofiara kolędowa nie jest obowiązkowa, ale może być traktowana jako jeden ze sposobów wypełnienia przez wiernych innego przepisu Kodeksu Prawa Kanonicznego (w przypadku złożenia ofiary proszę o wskazanie jej celu – np.: kolędowa, inwestycyjna, na ogrzewanie, itp.):

Kan. 222 - § 1. Wierni mają obowiązek zaspokoić potrzeby Kościoła, tak by posiadał środki konieczne do sprawowania kultu, prowadzenia dzieł apostolstwa i miłości, a także do godziwego utrzymania pracowników kościelnych.

 

Proponuję następujący plan odwiedzin duszpasterskich:

 

2.01 – poniedziałek – od godz.15.00 - Goncarzewy I część

3.01 – wtorek – od godz.15.00 - Goncarzewy II część

4.01 – środa – od godz.14.00 - Kasprowo, zakończenie u p. Szarafińskich

5.01 – czwartek – od godz. 11.00 - Ugoda - od końca

6.01 – piątek – od godz.13.00 - Piotrkówko wyb., Wojnowo wyb., Smolary

 

9.01 – poniedziałek – od godz.15.00 - ul. Polna i ul. Mrotecka nr nieparzyste od końca

10.01 – wtorek – od godz.15.00 - ul. Wiklinowa i ul. Mrotecka nr parzyste od końca

11.01 – środa – od godz.15.00 - ul. Budy, ul. Dąbrowiecka i ul. Bydgoska numery parzyste od końca

12.01 – czwartek – od godz.15.00 - ul. Bydgoska od końca nr nieparzyste i ul. Stawowa

13.01 – piątek – od godz.15.00 - ul. Bydgoska l od początku

14.01 – sobota – od godz.10.00 - Sitno - zakończenie u p. Krasków

 

16.01 – poniedziałek – od godz.15.00 - ul. Ogrodowa od p. Karczewskich i ul. Owocowa od końca

17.01 – wtorek – od godz.15.00 - ul. Czereśniowa, ul. Nakielska nieparzyste od końca, ul. Wiatrakowa i ul. Dębowa

18.01 – środa – od godz.15.00 - ul. Nakielska parzyste od końca

19.01 – czwartek – od godz.15.00 - ul. Sportowa od nr 1 do nr 5, ul. Boczna, Nasypowa i Krótka

20.01 – piątek – od godz.15.00 - ul. Sportowa od nr 6 do końca, i ul. Porzeczkowa

21.01 – sobota – od godz.10.00 - Zawada – całość – od p. Wróblewskich

 

23.01 – poniedziałek – od godz.15.00 - od końca ul. Akacjowa, ul. Kasztanowa, ul. Wierzbowa

24.01 – wtorek – od godz.15.00 - ul. Kolejowa od początku i ul. Poziomkowa

25.01 – środa – od godz.15.00 - ul. Jaworowa, ul. Jesionowa, ul. Klonowa, ul. Grabowa i ul. Lipowa

26.01 – czwartek – od godz.11.00 - Chmielewo od p. Ostrowskich

 

Proszę o uwagi do powyższych propozycji i śledzenie ewentualnych zmian w ogłoszeniach dotyczących przebiegu kolędy. O szczególną uwagę proszę nowych parafian. Przypominam, że można umówić się na inny termin w przypadku, gdy zaproponowany z jakiegoś powodu nie będzie dogodny. Można też, tak jak w ubiegłe lata, zgłosić się po „pakiet kolędowy” po Mszach św. lub w biurze parafialnym.

 

Liczę na życzliwe przyjęcie w Waszych domach

i wspólne spotkanie modlitewne               

Wasz proboszcz                          

 

Początek strony