Najbliższa kolęda powinna mieć dla nas szczególne znaczenie, bo będzie obchodzona w roku jubileuszowym, który chcemy przeżyć w duchu wdzięczności, ale i gorącej prośby o Boże błogosławieństwo dla naszej wspólnoty parafialnej na dalsze lata.

Niestety kolejny rok wszyscy zmagamy się z doświadczeniem plagi epidemicznej. W dużej mierze nauczyliśmy się z tym żyć. Jednak nie wszystko powróciło do normy. Musimy sobie uświadomić, że jedną z rzeczy, które winniśmy aktywnie bronić jest wyznawana przez nas wiara. Jest to szczególnie ważne w trudnych czasach. Fundamentem świadectwa wyznawanej wiary są oczywiście sakramenty. W jakimś stopniu do tego świadectwa należy też zwyczaj kolędy, którą przeżywamy na początku każdego roku. Najbliższa kolęda (2021-2022) będzie przebiegała podobnie jak w zeszłym roku. Proponuję, aby w naszej parafii odbywała w następujący sposób:

  1. Plan kolędy jest rozpisany jak dotychczas na kolejne dni stycznia 2022.

  2. Każdego dnia kolędowego od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 oraz w sobotę o godz. 10.00 będzie sprawowana Msza św. kolędowa. Na Mszę św. są zaproszone rodziny lub ich przedstawiciele (chociażby jedna osoba), które będą w niej uczestniczyć z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

  3. Priorytetem jest wspólna Msza św. będąca wyrazem przynależności do parafialnej wspólnoty wierzących. W czasie Mszy św. głoszona będzie okolicznościowa homilia oraz stosowna modlitwa powszechna, a na zakończenie udzielone zostanie błogosławieństwo mszalne i kolędowe. Proszę przynieść ze sobą naczynie z wodą, która zostanie poświęcona na zakończenie liturgii. 

  4. Po Mszy św. przedstawiciele rodzin odbiorą tradycyjne życzenia Proboszcza skierowane do parafian oraz okolicznościowe obrazki dla dzieci. Podczas Mszy można złożyć podpisane i opisane ofiary kolędowe albo kartki z zapisanym adresem rodziny uczestniczącej we Mszy św., co pozwoli dokonać stosownej adnotacji w kartotece parafialnej. Można oczywiście uczestniczyć we Mszy św. kolędowej w innym niż wyznaczony terminie, np. ze względu na plany urlopowe czy inne.

  5. Odwiedziny ks. Proboszcza u poszczególnych rodzin na danej trasie będą się odbywać tylko na wyraźne zaproszenie zaraz po zakończeniu Mszy św. lub w innym dogodnym terminie. Proszę, aby informację o chęci przyjęcia błogosławieństwa kolędowego w domu przekazywać od początku Adwentu – proszę o wpisanie się na listę lub przekazać w inny sposób.

  6. Zachęcam, aby każda rodzina przygotowała wspólną rodzinną modlitwę w swoim domu prosząc Pana Boga o Jego błogosławieństwo w Nowym Roku. Obrzęd można pobrać z tej strony: http://parafia.brzozowka.eu/koleda-w-domu.pdf lub wykorzystać zeszłoroczny folder. Możliwe jest również ustalenie innej formy odebrania "pakietu kolędowego" - można tego dokonać przez kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy. PROSZĘ O POMOC W ZORGANIZOWANIU TAKIEGO NABOŻEŃSTWA SZCZEGÓLNIE OSOBOM STARSZYM I SAMOTNYM.

  7. Nowe rodziny parafii zachęcam, by z okazji kolędy zgłosiły swoją obecność w naszej wspólnocie, co pozwoli założyć kartotekę parafialną oraz skorzystały z możliwości poświęcenia domu lub mieszkania.

  8. Ważny jest każdy przejaw zainteresowania tą tradycyjną formą ukazania świadectwa swojej wiary oraz uczestnictwa w życiu parafialnym. Ma to na celu danie dowodu swojej wiary w trudnych czasach, a jednocześnie jest okazją, by wspólnie wypraszać potrzebne nam łaski. Do przyjęcia kolędy w domu nie można nikogo zmusić z różnych względów, jednak zupełny brak przeżycia tej tradycji będzie czytelnym znakiem lekceważenia swojej wiary i jej wymagań wspólnotowych.

 

Plan kolędy 2021 - 2022

(Uwaga! Zmiana w drugim i trzecim tygodniu kolędy!!!)

 

Zaproszenie na Msze św. kolędowe skierowane jest do wszystkich parafian z poszczególnych miejscowości i ulic Sicienka. Będą się one sprawowane od poniedziałku do piątku o godz. 18.00, a w sobotę o godz. 10.00. Prośba o zgłoszenie (wpisanie się na listę, osobiście lub telefonicznie) od tych rodzin, które pragną przyjąć kolędę w swoim domu.

 

3 stycznia (pn) - Goncarzewy - I część (Msza św. w kaplicy)

4 stycznia (wt) - Goncarzewy - II część (Msza św. w kaplicy)

5 stycznia (śr) - ul. Sportowa od nr 1 do nr 6, ul. Boczna, ul. Nasypowa i ul. Krótka

6 stycznia (czw) - Ugoda (Msza św. o 8.30 lub 11.00)

7 stycznia (pt) - ul. Sportowa od nr 6 i ul. Porzeczkowa

8 stycznia (sob) - Zawada

 

10 stycznia (pn) - ul. Ogrodowa i ul. Owocowa

11 stycznia (wt) - ul. Kolejowa i ul. Poziomkowa

12 stycznia (śr) - ul. Akacjowa, ul. Grabowa, ul. Kasztanowa, ul. Lipowa i ul. Wierzbowa

13 stycznia (czw) -

14 stycznia (pt) - ul. Bydgoska, ul. Budy, ul. Dąbrowiecka i ul. Stawowa

15 stycznia (sob) - Chmielewo, Kasprowo, Sitno, Piotrkówko wyb., Smolary, Wojnowo wyb.

 

17 stycznia (pn) - ul. Nakielska, ul. Brzozowa, ul. Czereśniowa, ul. Dębowa i ul. Wiatrakowa

18 stycznia (wt) - ul. Mrotecka, ul. Jaworowa, ul. Jesionowa, ul. Klonowa, ul. Polna i ul. Wiklinowa

 

Oczywiście jest możliwość uczestniczenia we Mszy św. kolędowej w innym dogodnym terminie, ewentualnie we Mszy św. niedzielnej, np. ze względu na plany urlopowe.

Proszę o uwagi do powyższych propozycji i śledzenie ewentualnych zmian w ogłoszeniach dotyczących przebiegu kolędy.

 

Liczę na życzliwe przyjęcie powyższych propozycji

i wspólne spotkanie modlitewne

ks. Krzysztof

 

Początek strony